Statistik på Sveriges dricksvatten

Sveriges Geologiska Undersökning tog för två år sen fram ny statistik för vattenverkens reningsprocesser. Ett vatten som är starkt förorenat kräver ofta mer avancerade reningsprocesser. Det finns olika reningsprocesser, till exempel UV-ljus, som desinficerar vattnet och dödar parasiter utan att bilda några skadliga biprodukter. Det är viktigt att säkerställa att installationen uppfyller kraven för desinficering med UV-ljus. Många vattenverk använder kemikalier vid vattenrening för det vattnet ska bli drickbart. Verken måste dock följa EG-förordningen om kemikalier, som kallas REACH för att se till att inga skadliga eller olagliga kemikalier används hos företagen. Renhetsgraden måste vara hög för de kemikalier som används vid rening av dricksvatten.En annan metod som används är salt. Här gäller samma krav som för kemikalier och man kan läsa mer om det i dricksvattenföreskrifterna. Förr trodde man att en höjd salthalt räckte för att inaktivera mikroorganismer. Så ligger det tyvärr inte till. I många fall blir det därmed nödvändigt att komplettera med ytterligare metoder för desinficering.Det svenska dricksvattnet är bland de renaste vattnen i världen, men hur tar man reda på om ens eget vatten är tillräcklig rent för att kunna drickas? Det är alltid användaren som bär ansvaret för att kontrollera att leverantören av vattnet uppfyller kraven för renheten. Därför är det bra att själv utföra en vattenanalys. Har man en egen brunn som förser huset med vatten har man själv ansvaret för att vattnet är drickbart och rent. Om man misstänker att man har problem med sitt dricksvatten kan man anlita företag som gör vattenanalyser. Renton Vattenrening AB har en utmärkt service för vattenanalys och säljer även diverse filter för att göra vattnet fritt från organismer och bakterier.Om man som privatperson vill vara säker på att vattnet är fritt från mikroorganismer och kemikalier kan man köpa ett vattenfilter som monteras direkt på kranen. De finns att köpa i hälsokostbutiker och på nätet. En BRITA-kanna med filter för vattnet är också en bra investering, men då måste man komma ihåg att byta filtret en gång i månaden för att det ska fortsätta att ha effekt.Sverige ligger på åttonde plats för rent dricksvatten så det är trots allt i stort sett riskfritt att dricka vatten direkt från kranen.