Praktiska tillämpningar av statistik

När man tittar på statistik så är det lätt att man tappar bort sig i siffrorna och beräkningarna fast i slutändan så skall det ändå ha ett riktigt värde, en riktig effekt. Här kommer därför en lista på några fler praktiska tillämpningar av statistik som görs på företag ute i Sverige och världen.

OEE

Overall Equipment Effectiveness är en formel som räknar ut hur stor del av en utrustnings potential som utnyttjas. Vi har tidigare nämnt det i denna artikeln. På det sättet kan man få reda på vilka flaskhalsarna är i en process samt vad som man kan och bör förbättra. OEE grundar sig i tre olika mått som bilar ett ”OEE” värde.Det första värdet handlar om maskinens tillgänglighet. Hur många procent av maskinens arbetstid producerar faktiska resultat?Värde nummer två för in skillnaden mellan den planerade produktionen och vad som faktiskt blir producerat.Den sista punken för in hur stor del av allt som produceras som inte håller måttet och måste kasseras.Dessa tre procentsatser multipliceras sedan med varandra för att ge OEE värdet. Då allt detta är något som pågår i många steg och sedan måste arbetas in i själva arbetsprocessen så finns det företag som specialiserar sig på att leverera helhetslöningar.

Marknadsföring

Även inom marknadsföringen används statistiken flitigt. Denna gången fokuserar man ofta på kunderna och vilka de är. På det sättet kan man rikta in sin marknadsföring rätt för att antingen knyta till sig de kunderna som redan verkar vara intresserade eller rikta sig mot en helt ny kundgrupp.Även effekten av marknadsföringen måste undersökas. Detta kan göras på många olika sätt beroende på vilken typ av marknadsföring det handlar om. Om marknadsföringen sker via internet så är det väldigt enkelt att få mycket bra data då det går att spåra varifrån kunderna kommer ifrån samt vilka handlingar eller köp de sedan gör. På så sätt vet du exakt vilka satsningar som fungerar och vilka som inte gör det. Med dagens informationsutbyte så behöver man inte ens lära sig av sina egna misstag.