Försäljningsstatistik

Att arbeta med statistik är att samla in data. En typ av statisk är försäljningsstatistik, vilket är statistik som visar hur mycket som har sålts, vad som har sålts och under vilken period. Det är data som är väldigt nyttig och som kan användas till många olika saker beroende på vilket ditt syfte är. Genom statistik går det att utläsa trender i exempelvis försäljning av alkohol och läkemedel – och därmed utläsa trender i samhället i stort. Går försäljningen av sömnmedel upp? Köper vi mer sprit? Genom den typen av information kan man sedan identifiera folkhälso- och alkoholvaneförändringar.Statistiken används sedan av flera myndigheter som en del av deras rapporter men också för forskning på akademiska institutioner. Förutsättningen för att kunna ta fram detta underlag är att butikerna använder sig av PC-baserade kassasystem som skapar databaser över de sålda produkterna. Därför är det viktigt att butiksägare investerar i just sådana system – även om man inte säljer sådant som läkemedel eller alkohol.Ett kassasystem som hjälper dig ta fram försäljningsstatistik hjälper dig också att bli en bättre företagare. Du får en överblick av vad som säljer mer eller mindre bra. De senare produkterna kan du då plocka bort ur sortimentet och istället bereda utrymme för produkter som är mer attraktiva för konsumenterna. Statistiken hjälper dig också att urskilja säsongsbaserade trender – exempelvis säljer du förmodligen fler svenska flaggor under sommaren än under vintern.