Användning av statistik

Statistik ljuger inte, åtminstone inte efter upprepade försök av händelser och utfall. Om man behärskar statistik så har man inte bara stora fördelar i yrkeslivet utan även rent praktiskt i livet. Statistik används professionellt inom många områden; samhälle, politik, geografi, brott, olyckor och inom hälsa och medicin. Många gånger används statistik i saklig argumentation och debatt för att styrka många påståenden. I de många partidebatter inför nästa val i Sverige kommer både sittande regering och opposition säkerligen använda sig av gångbar statistik för att få mer fog sina påståenden. Även de som använder Swish Spelbolag kan vara intressanta att hålla koll på. Hur vill den som spelar betala på ett online casino? Är det så att Swish är det som kommer att kanske bli standard på många spelbolag. Det gäller att få den informationen så man utifrån spelarnas önskemål har de betalningsmetoder som önskas.

Statistik till vardags

Många av våra beslut till vardags skulle kunna ha en statistisk grund. Det menar åtminstone de som studerar beslutsteori. Varje individ gör dagligen flera val och när det kommer till många viktiga val så kan det faktiskt vara till stor hjälp att diskutera i termer av sannolikheter för de olika utfallen som uppstår efter ett beslut. Ta ett beslut som att hoppa från ett höghus på 25 meter mot en kompensation av en miljon kronor. Kommer du att klara fallet är första frågan? Vad händer om du klarar fallet, blir du invalid för resten av livet? Utfallen kan bli många när det första valet är gjort. Inför valet är det dock viktigt att ha ett nys om vad chansen är för att klara hoppet oskadd. Förmodligen är chansen mindre än 50%. Även om man klarar fallet vid liv så är chansen tämligen hög att man skadar sig. När man vägt samman alla utfall så kan man ta beslutet att tacka nej eller godta vadet.

Statistik inom medicin

När det gäller sjukdomar och sjukdomsförlopp finns ett gediget statistiskt underlag för de flesta typer. Vi vet idag till exempel hur stor chans till överlevnad cancerpatienter eller folk med hjärtinfarkt har om vi får sjukdomstypen specificerad. Läkemedelsindustrin är tungt utrustad med statistik från tidigare forskning och empiri. Statistiken stämmer väldigt bra i de flesta fall även om det oväntade (positiva eller negativa) kan inträffa för ett enstaka fall.

Försäkringsstatistik

Samtliga försäkringsbolag strukturerar och räknar på sina försäkringsprodukter med hjälp av statistik som underlag. Hur stor är chansen för att din bil blir stulen givet att du bor i Stockholms innerstad? Hur stor chans är det att en kvinna över 55 år insjuknar i någon allvarlig sjukdom? Hur stor chans är risken för att det blir inbrott i ditt hus utanför Skövde? Samtliga av dessa frågor finns det statistisk grund för vilket betyder att försäkringsmatematikerna kan basera priset på försäkringen utefter hur sannolikt utfallet kommer att vara för varje given händelse.