Statistik för pappaledighet

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån tar högutbildade män ut fler pappalediga dagar än lågutbildade. Statistik från Försäkringskassan visar också att det tas ut mest pappalediga dagar i höginkomstområden.Oavsett vilken samhällsklass man tillhör så skall pappaledighet kunna erbjudas lika till alla nyblivna pappor. Det är avkopplande och gör att man får mer tid med familjen.Pappaledighet under sommarenDe flesta nyblivna pappor tar ut sin ledighet under sommaren visar statistik från Försäkringskassan. Augusti är den populäraste månaden att ta ut pappaledighet i, och många män förlänger gärna semestern med några föräldradagar under sommaren. Det härliga vädret gör det helt klart roligare att vara ute i naturen med barnet.PappaindexUnder december år 2000 lanserade TCO det så kallade pappaindex. Indexet är att betrakta som ett mått på mäns ansvarstagande när det gäller sina barn. Som basis för pappaindex ligger data över föräldralediga från Försäkringskassan. Pappaindex är en total sammanvägning av hur stor andel som männen tar ut när det gäller föräldradagar samt andelen av föräldralediga kvinnor och män. Basen 100 för pappaindex innebär att att kvinnor och män tar ut föräldrapenning lika ofta. Pappaindex kan givetvis variera mellan olika län, städer och kommuner.Pappaindex för fjolåretDe senaste underlagen från TCOs pappaindex visar att papporna ökat utnyttjandet av föräldrarledigheten. Även om ökningen är blygsam för 2013 så är det femtonde året i rad detta sker. Fortfarande är det betydligt färre pappor än mammor som tar ut föräldradagar (endast en fjärdedel). När det gäller föräldrarpenning tog närmare 45 procent av alla pappor ut ersättning. Sammantaget ger detta indexsiffran 44.5 vilket tyder på att avståndet till mammorna är fortsatt stort.