Month: januari 2018

Svenskarnas spelvanor

Sverige har varit och är ett land där spel förkommer på olika sätt. Med hjälp av dagens teknik så finns det mängder av valmöjligheter till att spela online och det är inte bara det statliga monopolet Svenska Spel som erbjuder spel online. Var spelar man? Det har gjorts och görs undersökningar om Svenskarnas spelvanor för …