Forskning ger framsteg

Ett ämne som forskningen ger ständiga framsteg inom är cancer. Cancer är en av dagens stora folksjukdomar och det insjuknar dagligen personer i sjukdomen. Tack vare all forskning är det allt fler cancersjuka som blir friska och som övervinner cancern.

Socialstyrelsen har en bra statistik på cancersjukdomar som är samlad från olika källor. Detta cancerregister startade 1958 och ger idag en tydlig bild på cancer och olika cancerfall. ”Cancer i siffror” ges årligen ut av socialstyrelsen i samarbete med Cancerfonden. Sverige är ett land att vara stolta över sin cancerforskning och tack vare den överlever allt fler människor sin cancer.

Levercancer

En cancerform som är relativt ovanlig, som det inte varit mycket fokus på, är levercancer. Därför tänkte vi belysa det lite mer. Att drabbas av primär levercancer innebär att cancern börjat i själva levern och i Sverige är det cirka 550 personer som diagnostiseras varje år. Det kan ta ganska lång tid att upptäcka levercancer eftersom det i början inte ger så mycket symtom. Levern fungerar nämligen ganska väl i början och det kan fortsätta så tills över hälften av levern är drabbad. Levercancer behandlas ofta med kirurgiskt ingrepp, vilket betyder att tumören tas bort kirurgiskt. Har cancern inte spridit sig så är det goda förutsättningar för att bli frisk.

Fakta i texten är tagen från cancerinformation.nu. Vill du läsa mer, gå in och lär dig om levercancer på www.cancerinformation.nu.

Många drabbade

Enligt statistik från Cancerfonden ställdes år 2011 nästan 58 000 cancerdiagnoser i Sverige och de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med 1,7% per år. De vanligaste cancerformerna, som utgör en tredjedel av alla cancerdiagnoser, är bröstcancer och prostatacancer. Globalt sett är det lungcancer som är den vanligaste cancerformen och det är hela 1,6 miljoner fall per år som får denna form.  Det är viktigt att belysa cancern mer och att samla in mer pengar till forskning för att vi ska kunna bekämpa denna sjukdom och få fler som överlever.