Statistik i näringslivet

Statistik

Statistik i näringslivet – vad är detta egentligen för statistik som åsyftas. Svaret på detta är statistik som hjälper företag i näringslivet att få koll på sin verksamhet och bli mer effektiva.

Varför vill man ha statistik?

Som företag vill man som vi  inledningsvis nämnde, ha statistik över sin verksamhet eftersom detta kan öka lönsamheten av produktionen. Mäter man exempelvis produktionen så kan man få reda på hur mycket tid som går till spillo av att en maskin står stilla, eller annat som blir en slags flaskhals för produktionshastigheten. Man kan då se om man möter de mål som är satta för produktion eller om man – hamnat efter, så att säga.

Hur mäter man sådant?

Att mäta produktion går att göras både manuellt och automatiskt. Gör man det manuellt så måste man helt enkelt anteckna varje händelse, varje stopp och så vidare. Använder man sig av ett automatiskt system för effektivitetsmätning så blir det hela dock mycket enklare. Ett företag som har tagit fram ett effektivt system för detta är Axxos Industrisystem. Med Axxos OEE* kan man exempelvis få fram statistik på hur ofta och hur länge en maskin står stilla. Systemet samlar automatiskt in information som senare kan användas till att göra förbättringar gällande produktionseffektivitet.

Hur kan man tjäna på sådan mätning?

För ett stort företag så kan statistik över vad som gör produktionen långsammare vara guld-värd. Ponera att ett företag som tjänar 100 000 kronor per produktionstimme, har ett problem som gör att maskinerna står stilla i snitt 20 minuter varje dag. Med hjälp av detta mätsystem så kan man komma underfund med vad problemet är och reglera detta. Detta företag har produktion 300 dagar varje år vilket i runda slängar innebär 6000 minuter eller 100 timmar, per år. Kan man då rätta till detta så kommer företaget således att ha en ökad produktionsinkomst på 10 miljoner varje år.

*OEE – Läs mer om betydelsen här.