Month: december 2013

Forskning ger framsteg

Ett ämne som forskningen ger ständiga framsteg inom är cancer. Cancer är en av dagens stora folksjukdomar och det insjuknar dagligen personer i sjukdomen. Tack vare all forskning är det allt fler cancersjuka som blir friska och som övervinner cancern.Socialstyrelsen har en bra statistik på cancersjukdomar som är samlad från olika källor. Detta cancerregister startade …