Month: december 2013

Forskning ger framsteg

Ett ämne som forskningen ger ständiga framsteg inom är cancer. Cancer är en av dagens stora folksjukdomar och det insjuknar dagligen personer i sjukdomen. Tack vare all forskning är det allt fler cancersjuka som blir friska och som övervinner cancern. Socialstyrelsen har en bra statistik på cancersjukdomar som är samlad från olika källor. Detta cancerregister …

Inbrottsstatistik

Att få oväntat besök på ett sätt som inte innefattar att man bjuder någon kaffe, utan att man blir utsatt för inbrott i sin bostad är en av de mer obehagliga företeelserna man kan råka ut för. Det är obehagligt på flera olika plan och kan leda till mycken obehag förutom bara det uppenbara att …

Intressant statistik

Vi möts dagligen av statistik som vi både blir påverkade av och som vi inte ens lägger märke till. Att julhandeln förväntas öka mot föregående år, att befolkningen har ökat de senaste fem åren eller att fyra av tre blir lurade av statistiken… Det finns ett uttryck som säger att det finns tre sorters lögner. …